Tävlingen

Tävlingens galakväll med prisutdelning ägde rum på Brewhouse den 11 juni 2014 och därför går det inte längre att lämna in tävlingsbidrag. Info om alla vinnarna hittar du inom kort på hemsidan.

För att vara med i Resenärskampen besvarar du samtliga frågor i tävlingsformuläret. Du tävlar enskilt eller i grupp. Fritt antal bidrag kan skickas in till och med onsdag 23 april. Därefter påbörjas juryarbetet. Vinstnominerade kallas till en muntlig delfinal tisdag 27 maj.
Presentationen vägs in i den slutgiltiga bedömningen.

Vinnande bidrag utses främst utifrån affärs- och/eller samhällsnytta, kreativitet och att bidraget är genomförbart.
Kärnvärden för kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen är smart, pålitligt och enkelt.

Här kan du läsa tävlingsfrågorna innan du fyller i formuläret: Tävlingsformulär översikt

Tävlingsformulär

Jury

Anders Roth Miljöchef, Trafikkontoret

Andreas Almquist Utvecklingschef, Västtrafik

Andreas Kittel Design director och Senior partner, Happy Forsman & Bodenfors

Anna Anund K2s ledningsgrupp

Anna Dubois Forskare och styrkeområdesledare, Chalmers

Anna Svensdotter Dimle Verksamhetschef och Konstnärlig ledare, Brewhouse

Charlotte Wäreborn Schultz VD, X2AB

Christina Nilroth Projektledare ADA, Business Region Göteborg

Frances Sprei Forskare inom hållbar personlig mobilitet, Chalmers

Jonas Medin Marknadsanalytiker, Västtrafik

Jörgen Jedbratt Senior Partner, Kairos Future

Katarina Gårdfeldt Forskare och föreståndare, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, Göteborgs universitet

Magnus Andersson Innovationsexpert, IMCG

Margareta Friman Professor och föreståndare, Samot

Marie Thynell Forskare inom hållbara transporter och kollektivtrafikfrågor, Göteborgs universitet

Mats Bergh VD, Johanneberg Science Park

Mats Nyström Chef Företagskund, Västtrafik

Mikael Olsson Enhetschef Leverans, Västtrafik

Olle Balheden Affärsutvecklare, Jernhusen

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker

Peter Zienau VD, Innovatum

Stefan Edman, Miljödebattör

Stefan Karlsson System- och driftingenjör, Västtrafik

Stina Nilimaa Wickström Global design strategy manager, Volvo Product Design

Ulrika Bokeberg Kollektivtrafikdirektör, Kollektivtrafiksekretariatet

Ulrika Frick Ordförande kollektivtrafiknämnden

 

Vinster

I Resenärskampen tävlar du om vinster som tar din idé till nästa steg. Målet är att idén ska realiseras och användas. Via tävlingen får du stöd av oberoende affärsutvecklare, tillgång till skräddarsydda och kreativa processer och du ges möjlighet att presentera din idé för potentiella storkunder. Bland vinsterna finns även årskort på Västtrafik och presentkort på kulturupplevelser, som även passar dig som inte själv vill förverkliga din idé eller har intresse av företagande och entreprenörskap.
Vinsterna fördelas i paket till varje priskategori.

-----

Årskort från Västtrafik
Resande med Västtrafik betalt i ett år. Samtliga vinnaridéer belönas med ett årskort.

Möjliggör dina idéer
Delta i skarpa arbetsmöten tillsammans med beslutsfattare inom Västra Götalandsregionen som berörs av tävlingsbidraget. Ta chansen och forma dina idéer till verklighet. Möten arrangeras för samtliga vinnare.

Rekommendationsbrev från beslutsfattare
Lyft ditt cv. Alla vinnare i Resenärskampen får ett personligt dokument om deltagande i tävlingen undertecknat av ledande personer kopplade till arrangörerna.

Brewhouse Inkubator
En rivstart på ditt företagande! Du får chansen att ingå i någon av Brewhouse kreativa processer som utvecklar, stärker och utmanar både dig som entreprenör och din idé. Med stöd av professionell coachning, mentorskap, nätverk och skräddarsydda metoder arbetar du hållbart och långsiktigt med din affärsidé. Samtliga vinnare erbjuds plats i någon av Brewhouse tillväxtprocesser. Läs mer om inkubatorn här ›.

Spetsa din idé
Med affärscoachning från IMCG får du ett oberoende stöd och bollplank. IMCG har en bakgrund från Stanford Research Institute och har under ett par decennier arbetat i internationella innovationsprojekt och tagit idéer till marknad. 10 timmar affärscoachning ges vardera till vinnaren av 1-pris i kategorin ”Bästa affärsidé” och till vinnaren av ”Årets Gröna business”.

Presentation på Persontrafikdagarna
På Persontrafikdagarna samlas alla som arbetar med utveckling av kollektivtrafiken. Här får du möjlighet att presentera dig och din idé för den samlade branschen. Persontrafikdagarna hålls i Stockholm, 28-30 oktober. Resan till och från Stockholm och en natts boende är en del av vinsten. Vinsten delas ut till 1-pristagaren i ”Bästa affärsidé” och vinnarna i kategorin ”Snilleblixt” och ”Årets Gröna Business”.

Kulturupplevelse
Njut av fantastiska föreställningar på exempelvis GöteborgsOperan eller på något av regionens konserthus. Alla vinnaridéer får två presentkort vardera att använda på kulturverksamheter i Västra Götalandsregionens regi.

Vi kör er vart ni vill!
Vad sägs om en egen spårvagnslinje?
Med en vagn som plockar upp er vid den hållplats ni valt och kör er därefter vart ni vill i spårvagnssystemet. Du och dina 47 vänner får plats!
Spårvagnssällskapet Ringlinien står för resan – vi står för kostnaden!
Vinsten delas ut till 3-pristagaren i kategorin ”Bästa affärsidé”.

Vinstkategorier

För att bli en vinnare i Resenärskampen ska tävlingsbidraget utveckla kollektivtrafiken och ha resenärens perspektiv i fokus. Valet att åka kollektivt och resenärsupplevelsen hänger starkt samman. Juryn tittar i samtliga vinstkategorier efter realiserbarhet, affärs- och/eller samhällsnytta samt kreativitet.
Idén ska vara genomförbar på kort sikt.

Vinster delas ut i följande kategorier

Bästa affärsidé:
Går till en revolutionerande idé med en genomtänkt helhet, stark affärspotential – redo att förverkligas. (1-, 2-, 3-e pris)

Snilleblixten:
En smart idé som utmanar nutiden – ”varför har ingen gjort detta tidigare?” Konstnärligt, lustfyllt eller helt enkelt en innovativ twist på redan befintlig lösning. (En vinnare)

 

Årets Gröna Business
Delas ut till en entreprenör i eget bolag eller personal på ett existerande företag. Idén kan vara en produktutveckling, avknoppning eller något helt nytt. (En vinnare)

Det finns ingen åldersgräns i Resenärskampen. Både enskilda privatpersoner och företag kan utses som vinnare i kategorierna ”Bästa affärsidé” och ”Snilleblixten”. ”Årets Gröna Business” kan dock endast vinnas av företag.

Tävlingsregler

I idétävlingen Resenärskampen får vem som helst delta. Ålder, kön, utbildning och bakgrund är inget som värderas.

Tävlingsbidraget kan vara en helt ny och oprövad idé eller komma från ett redan etablerat bolag. Observera dock att existerande bolag det senaste verksamhetsåret max får ha tagit in riskkapital, bidrag, lån och/eller haft en intäkt från försäljning till en sammanlagd summa om 500 000 kronor kring den aktuella tävlingsidén.

Tävlingsdeltagare får lämna in valfritt antal tävlingsbidrag, men endast ett tävlingsbidrag per tävlingsformulär. Flera tävlingsdeltagare får lämna in bidrag tillsammans.

I Resenärskampen bedöms affärsidéer som utvecklar kollektivtrafiken. Du behöver ingen färdig affärsplan för att delta. Jurymedlemmarna och de som arbetar med hanteringen av tävlingsbidragen har undertecknat en sekretessförbindelse.

Alla tävlingsbidrag som lämnat ett komplett ifyllt tävlingsformulär får skriftlig återkoppling.

Juryn ger feedback, nominerar bidrag och utser vinnare. Vinstnominerade kommer att kallas till en muntlig pitch framför en jury. Presentationen vägs in i den slutgiltiga bedömningen.

Vinnande bidrag kommer främst att utses på följande kriterier: realiserbarhet, affärs- och/eller samhällsnytta samt kreativitet. Idén ska vara genomförbar på kort sikt.

Idéer som faller inom kategorin olaglig verksamhet kommer inte att bedömas.

 

Varje tävlingsdeltagare avgör själv vad som kan komma att offentliggöras av idén i samband med tävlingen genom att formulera ett namn och en kortfattad beskrivning av affärsidén i fälten under steg 1 i tävlingsformuläret. Den text som skrivs in i dessa fält är den enda presentationen av idén som kommer att offentliggöras vid eventuell publicering och/eller i marknadsföringssyfte.

Tävlingsdeltagaren är anonym gentemot juryn. Endast tävlingsledningen har tillgång till information om vilka som är med och tävlar. Undantaget är delfinalen 140527 då pitch genomförs framför juryn på plats på Brewhouse. Inför och under den stora prisutdelningen 140611 offentliggörs de nominerade bidragen och därmed även vem/vilka som står bakom de aktuella bidragen.

Personuppgifterna kan komma att användas i uppföljnings-, utvärderings- och/eller informationssyfte.

Tävlingsbidragen är, i förhållande till tävlingsarrangörerna och juryn, alltid tävlingsdeltagarnas egendom. Tävlingsbidragen kommer att raderas efter tävlingens slut.

Det åligger tävlingsdeltagaren att tillse för att ingen kan göra gällande någon rätt till tävlingsbidraget eller där ingående delar. Tävlingsarrangörerna frånhänder sig allt ansvar för de intrång i annans immateriella rätt, som kan hänföras till tävlingsbidraget eller dess användning i affärsidétävlingen.

Ifyllt tävlingsformulär skall vara tävlingsledaren tillhanda senast 140423.

Juryns beslut kan ej överklagas.

Eventuell skatt betalas av tävlingsdeltagaren.