Spurta med Resenärskampen!

Senast den 23 april behöver vi ditt tävlingsbidrag. I Resenärskampen vinner du med dina bästa lösningar, innovationer och affärsidéer som får fler att vilja åka kollektivt. Utveckla en ny produkt eller tjänst, en smart informationskanal, nyskapande upplevelser eller en enkel twist på befintlig lösning.

För att fler ska resa med kollektivtrafiken behövs mer än förändrade linjedragningar och nya tidtabeller. Valet att åka kollektivt hänger starkt samman med resenärsupplevelsen. Vad är din idé? Framtidens kollektivtrafik skapar du. Nu.

r