Om Resenärskampen

OBS: Tävlingen är avslutad!

Nästa hållplats: Framtiden.
För att fler ska resa med kollektivtrafiken behövs mer än förändrade linjedragningar och nya tidtabeller. Valet att åka kollektivt hänger starkt samman med resenärsupplevelsen. Vad är din lösning?
Är det en ny produkt eller tjänst, en smart informationskanal, nyskapande upplevelser eller en enkel twist på befintlig lösning.

I Resenärskampen letar vi efter genomförbara idéer som behandlar delar av resan eller tar ett helhetsgrepp från dörr till dörr. Resenären ska stå i fokus. Tävlingsbidraget ska generera samhällsnytta och eller affärsnytta.

Tävla med dina bästa idéer som får fler att vilja åka kollektivt. Framtidens kollektivtrafik skapar du. Nu.

I år samarbetar Resenärskampen med affärsidétävlingen My Mission. Tillsammans låter vi kreativitet, kultur och entreprenörskap skapa hållbara lösningar på en samhällsutmaning. Till år 2025 ska antalet resor med kollektivtrafiken fördubblas i regionen, enligt Västra Götalandsregionens mål för kollektivtrafikens utveckling.

Aktörer

logo1-vgreglogo2-vtrafiklogo3-chalmerslogo4-imcg

logo5-gulogo6-vinnovalogo7-brewhouse