Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv

År 2025 har antalet resor med kollektivtrafiken i Västra Götaland fördubblats jämfört med år 2006. Tio år senare, år 2035, är antalet resor med tåg tre gånger fler än idag.
Kollektivtrafiken ska göra vardagen enklare för allt fler, och göra persontrafiken mer hållbar.

 

Västra Götalandsregionen ansvarar för kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland. Det övergripande målet är att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. En bra kollektivtrafik gör att Västra Götalands orter knyts samman bättre, det blir enklare för människor att resa till jobb och utbildning, valfriheten ökar, regionens konkurrenskraft blir större, samtidigt som vår påverkan på miljön minskar.

För att nå målet om att fler ska välja att resa med kollektivtrafiken, arbetar Västra Götalandsregionen efter ett antal prioriterade mål och strategier. Till exempel ska kollektivtrafiken bli ännu bättre på att matcha bilen när det gäller restider, det ska finnas smarta lösningar som tar hänsyn till hela resan från dörr till dörr, biljettssystemet ska förenklas och förbättras, kollektivtrafiken ska bli mer punktlig och den ska upplevas som mer trygg. Kort sagt – kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv.

Det är Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd som, i samverkan med kommuner och med det egna bolaget Västtrafik, tar fram mål och strategier, och det är i den kollektivtrafik Västtrafik erbjuder resenärerna som utvecklingen syns.

Med Resenärskampen har du möjlighet att delta med dina idéer, som får fler att välja att resa med kollektivtrafiken.ILLUSTRATION_ATTRAKTIVT_RESANDE_03_RGBIllustration: Jörgen Svensson