”Det är viktigt att överraska och inspirera människor”

Christina Nilroth, projektledare på ADA och Business Region Göteborg samt en av jurymedlemmarna i Resenärskampen, svarar på frågor om hennes syn på hur kreatörer och konstnärer kan påverka resenärsupplevelsen i kollektivtrafiken i framtiden.

Christina Nilroth

Varför är det viktigt att aktivera den kulturella och kreativa sektorn i Resenärskampen?

- Det är viktigt att överraska och inspirera människor. För att detta ska ske bör både den kulturella och kreativa sektorn bidra med idéer och nya erfarenheter. Vi behöver få in ett mer humanistiskt synsätt att tänka och agera när det gäller kollektivtrafik. Det handlar inte bara om en transport utan också om att få människor att må bra, känna sig trygga och att bli inspirerade.

 

Vad tror du musiker och kreatörer kan tillföra till resenärsupplevelsen?

- Jag är övertygad om att de kan skapa nya upplevelser i form av ljud, musik eller sång. Det kan också handla om att man arbetar med nya material, vagnar eller bussar i nya färger och att man har tänkt på att olika resenärer har olika behov – allt från barn, äldre, handikappade till att man har mycket att bära. En plats som jag också är övertygad om att musiker och kreatörer kunde förbättra är själva hållplatsen som behöver kännas både säkrare och mera inspirerande.

 

Vad hoppas du som jurymedlem se för typ av tävlingsbidrag?

- Att man har vågat titta på helt nya alternativ jämfört med de som redan finns idag. Att man vågar sticka ut och skapa något unikt för Göteborg och regionen. Att man har funnit nya samarbetsmodeller – mellan leverantörer av karosser, färger, tyger och ljus. Men också att man har tänkt på att det ska vara en speciell upplevelse att åka – kan handla om allt från att det erbjuds tidningar, musik eller konst- och designutställningar. Resan ska inte vara så förutsägbar. Det ska vara enkelt, trevligt och intressant att åka.

 

Har du någon egen favoritupplevelse vad gäller kollektivtrafik (i Sverige eller utlandet)?

- Seattle har en ”spårvagn” som hänger i luften och som leder genom en del av centrum. Det är lätt att betala sin biljett, trevligt att åka, vagnarna är fräscha och det är mycket enkelt att ta sig in i vagnarna för både äldre, barnfamiljer och handikappade. Att spårvagnen hänger i luften gör att man ser staden bättre, man kan utnyttja markytan för bilar, cyklister, fotgängare, men också för att skapa mötesplatser.

- Även Wuppertal i Tyskland har ett liknande system som funnits i många år. Borde vara en stor möjlighet för Göteborg som skulle göra hela staden trevligare och öppna upp för nya upplevelser!