Läs vår blogg

”Göteborg behöver vara en aktiv stad i den globala omställningen till hållbara transporter”

Marie Thynell, forskare inom hållbara transporter och kollektivtrafikfrågor samt en av jurymedlemmarna i Resenärskampen, svarar på frågor om hennes syn på kollektivtrafiken i framtiden. Hur ser dina tankar ut gällande kollektivtrafiken år 2025 ? – Utbud av kollektivtrafik och antal resenärer som reser kollektivt har minskat stadigt globalt sett sedan 1970-talet. Samtidigt har världens befolkning ökat…

Läs mer

Det är vi som läser bidragen

I Resenärskampen finns en jury kopplad för att göra bedömningen av bidragen. Personerna som ingår i juryn har skilda bakgrunder och erfarenheter, vilket vi hoppas borgar för en mångfacetterad juryprocess. Nedan kan du se vilka som ingår i juryn: Anders Roth Miljöchef, Trafikkontoret Andreas Almquist Utvecklingschef, Västtrafik Anna Anund K2s ledningsgrupp Anna Dubois Forskare och styrkeområdesledare, Chalmers Anna Svensdotter…

Läs mer

”Ge mig någonting konkret”

”Jag behöver någonting att sänka tröskeln till kollektivt resande imorgon” Västtrafiks VD Lars Backström hoppas på konkreta, realiserbara idéer från deltagarna
i Resenärskampen.

Läs mer